Bukanlah kehendakku tapi ini adalah kemahuanmu

Bukanlah kehendakku tapi ini dalah kemahuanmu
Bukanlah kehendakku tapi ini adalah kehendakmu kahkahkah  pas..pis..pus..pas..pis..pus

Buatlah Kerja Yang Berfaedah

Buatlah Kerja Yang Berfaedah

Contoh: Sikap yang tak perlu ada kepada manusia, Jika kita buat juga maka samalah kita dengan haiwan tersebut...!!